Even voorstellen

Ik ben Marjolein Raaijmaakers. In mijn praktijk bied ik op een laagdrempelige wijze maatwerk als je op een moment in je leven niet lekker in je vel zit. Het creëren van kansen en mogelijkheden door te zoeken naar oplossingen, in plaats van te richten op belemmeringen, is mijn visie en geeft mij energie. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen ongeacht zijn verleden, binnen zijn eigen mogelijkheden en beperkingen in staat is tot groei/ontwikkeling.

Door anderen word ik omschreven als: kundig, leergierig, initiatiefrijk, energiek, betrouwbaar en empathisch. Ik haal veel voldoening uit het contact met kinderen/jongeren/jongvolwassenen en hun systeem en zet mij in om samen met hen een optimaal toekomstperspectief en de best mogelijke ontwikkelingskansen voor zowel hun leer- als leefsituatie te realiseren.

Ervaring
Ik heb brede kennis en ervaring opgedaan, onder andere als psycholoog bij een basisschool in Utrecht, als (gezins)voogd bij toenmalig Bureau Jeugdzorg, als GZ-psycholoog/Psychotherapeut/ Regiebehandelaar binnen de Jeugdzorg Plus en poliklinieken van Pluryn en als GZ-psycholoog/ Psychotherapeut/Regiebehandelaar in mijn eigen praktijk.
Naast het geven van behandelingen in mijn eigen praktijk, werk ik bij de polikliniek van Pluryn in Zeist.

Ik voer procesdiagnostiek en (o.a. geprotocolleerde) behandelingen uit voor kinderen/jongeren/jongvolwassen en hun ouders.

Opleidingen

  • Psychologie (2003) ; Specialisatie ontwikkelingspsychologie (Universiteit Utrecht)
  • Postdoctorale GZ-opleiding (2014) ; Specialisatie kind en jeugd (Rino Groep Utrecht)
  • Postdoctorale Psychotherapie-opleiding (2020) ; Specialisatie kind en jeugd (Rino Groep Utrecht)
  • EMDR (Europe practitioner – gecertificeerd)
  • Cognitieve Gedragstherapie (basis en vervolg)
  • Schematherapie (basis en vervolg)
  • Systeemtherapie (basis)