Aanbod

Je kunt bij Praktijk Kom in je Kracht terecht met verschillende hulpvragen die kunnen worden behandeld met verschillende vormen van therapie.

Je kunt terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 

 • Terugkerende patronen waarin je vastloopt (bijvoorbeeld in contact met anderen)
 • Identiteitsproblemen
 • Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, moeilijk voor jezelf kunnen opkomen
 • Psychosomatische klachten zoals buikpijn of hoofdpijn
 • Spanningsklachten
 • Emotieregulatieproblemen (bijvoorbeeld boosheid)
 • Gedragsproblemen, opstandig en/of agressief gedrag
 • Problemen in sociale contacten/met sociale vaardigheden
 • Concentratieproblemen, aandachtsproblemen, druk gedrag
 • Teruggetrokken gedrag, somberheid, piekeren
 • Eetproblemen
 • Traumatische ervaringen
 • Angsten (bijvoorbeeld faalangst, sociale angst, verlatingsangst) en specifieke fobieën
 • Slaapproblemen
 • Rouwverwerking, verlieservaringen
 • Opvoedingsproblemen
 • Systeemproblemen, problemen in de gezinsinteracties

 

Praktijk Kom in je Kracht is helaas niet geschikt in de volgende situaties:

 • Wanneer één of beide ouder(s), van cliënten onder de 16 jaar, niet achter de aanmelding staat/staan
 • Wanneer de jongere niet achter de aanmelding staat
 • Acute crisissituaties of risico hierop (zoals bijv. hoog suïcide risico)
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstige psychiatrische problematiek (zoals bijv. psychose)
 • Ernstig antisociaal of externaliserend gedrag
 • Indien bij aanmelding al duidelijk is dat medicatie geïndiceerd/gewenst is

Het integratieve behandeltraject kan de volgende behandelmethodes omvatten:

 • Psychotherapie
 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • EMDR (Eye Movement and Desensitization Reprocessing)
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • MBT (Mentalisation Based Treatment)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Ouderbegeleiding
 • Mindfulness
 • E-health
 • Psycho-educatie
 • Speltherapie

Wil je meer informatie over deze verschillende therapievormen?