Aanmelden

Heb je een hulpvraag, stuur dan een mail naar marjolein@praktijkkominjekracht.nl.
Je ontvangt vervolgens via Zorgmail (beveiligde mailserver) een aanmeldformulier dat je ingevuld terug kunt mailen.

Trajectverloop
Indien je aanmelding passend is voor de praktijk, ontvang je van mij een vragenlijst om in te vullen in het kader van de zogenoemde ROM (Routine Outcome Monitoring) en word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

In het intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en spreken we samen een behandeltraject af. Ik maak vervolgens een behandelplan voor jou en een brief voor de verwijzer waarin het behandeltraject, wat we samen besproken hebben, beschreven staat. Deze documenten stuur ik eerst naar jou ter goedkeuring, voordat ik ze definitief maak en naar jou en de verwijzer stuur.

Gedurende het behandeltraject monitoren we samen het verloop van het traject. Ongeveer iedere 10 sessies (vaker indien gewenst) staan we met elkaar stil bij jouw opgestelde veranderwensen en de voortgang van de behandeling.
Bij een langer durende behandeling, stuur ik je tussentijds een vragenlijst om de behandeling te evalueren.
We evalueren het behandeltraject tot dat moment. Ik schrijf op basis van deze evaluatie een tussentijds evaluatieverslag voor jou en de verwijzer. Deze documenten stuur ik eerst naar jou ter goedkeuring, voordat ik ze definitief maak en naar jou en de verwijzer stuur.

Indien je je doelen hebt behaald en de behandeling is afgerond, stuur ik je een laatste vragenlijst toe voor de eindevaluatie. We evalueren samen het gehele traject en op basis van deze evaluatie schrijf ik een eindverslag voor jou en de verwijzer. Deze documenten stuur ik eerst naar jou ter goedkeuring, voordat ik ze definitief maak en naar jou en de verwijzer stuur. Middels het eindverslag informeer ik de verwijzer over het afronden van de behandeling. 

Ik vind het belangrijk om te weten hoe je de behandeling en de praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt me om de zorg en dienstverlening continu te verbeteren en maatwerk aan mijn cliënten te kunnen bieden. Daarom stuur ik aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst om in te vullen.

Informatie over als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut.

Informatie over psychologische behandeling voor kinderen en jeugdigen in de vrijgevestigde praktijk.