Aanmelden

Heb je een hulpvraag, stuur dan een mail naar marjolein@praktijkkominjekracht.nl.
Je ontvangt vervolgens een aanmeldformulier dat je ingevuld terug kunt mailen.

Trajectverloop
Indien je aanmelding passend is voor de praktijk, ontvang je van mij een vragenlijst om in te vullen in het kader van de zogenoemde ROM (Routine Outcome Monitoring) en word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

In het intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en spreken we samen een behandeltraject af. Ik maak vervolgens een brief voor jou en de verwijzer, waarin het behandeltraject beschreven staat. Deze brief stuur ik eerst naar jou ter goedkeuring, voordat ik hem definitief maak en naar jou en de verwijzer stuur.

Gedurende het behandeltraject monitoren we samen het verloop van het traject. Ongeveer iedere 10 sessies (vaker indien gewenst) staan we met elkaar stil bij jouw opgestelde veranderwensen en de voortgang van de behandeling.
Bij een langer durende behandeling, stuur ik je tussentijds een vragenlijst om de behandeling te evalueren.

Indien je je doelen hebt behaald en de behandeling is afgerond, stuur ik je een laatste vragenlijst toe voor de eindevaluatie. De verwijzer informeer ik vervolgens over het afronden van de behandeling.

Ik vind het belangrijk om te weten hoe je de behandeling en de praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt me om de zorg en dienstverlening continu te verbeteren en maatwerk aan mijn cliënten te kunnen bieden. Daarom stuur ik aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst om in te vullen.