Tarieven & vergoedingen

Kinderen & jongeren onder de 18 jaar

Psychologische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Voor de bekostiging van psychologische zorg in de jeugdhulp zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk. Praktijk Kom in je Kracht heeft een contract met Regio Zuid Oost Utrecht (ZOU). Woon je in één van onderstaande gemeenten, dan wordt de behandeling geheel door de gemeente vergoed:

  • Bunnik
  • De Bilt
  • Utrechtse Heuvelrug
  • Wijk bij Duurstede
  • Zeist

Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.
Praktijk Kom in je Kracht dient de rekening direct in bij je gemeente.

De volgende woonplaatsen vallen onder deze gemeenten: Amerongen, Austerlitz, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, Cothen, De Bilt, Den Dolder, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Groenekan, Hollandsche Rading, Huis ter Heide, Langbroek, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Maartensdijk, Odijk, Overberg, Utrechtse Heuvelrug, Werkhoven, Westbroek, Wijk bij Duurstede, Zeist.

Voor de vergoeding is een verwijzing van de huisarts of het sociaal wijkteam (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket Wijk, Centrum voor Elkaar, Sociaal Dorpsteam) nodig. De verwijzing moet volgens de wettelijke richtlijnen aan de volgende eisen voldoen:

  • Op de verwijzing moet een vermoeden van een DSM-diagnose opgenomen zijn
  • De verwijzing moet verwijzen naar behandeling binnen de generalistische basis GGZ / specialistische GGZ

(Jong)Volwassenen van 18 jaar en ouder

Psychologische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

De psychologische zorg voor (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder (generalistische basis GGZ of specialistische GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er gelden hiervoor wel voorwaarden en beperkingen. Zie hiervoor zorgwijzer.nl.
De generalistische basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige psychische klachten. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht.
De specialistische GGZ is bedoeld voor zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klachten en de tijd dat de klachten al bestaan.
In de vrijgevestigde praktijk mogen de psychotherapeut, de klinisch (neuro)psycholoog en de psychiater in de specialistische GGZ behandelen. Veel psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn tevens gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog).

Praktijk Kom in je Kracht heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat de factuur door jezelf betaald moet worden. De factuur dien je zelf in bij je eigen zorgverzekeraar. Het ligt aan jouw specifieke polis hoeveel je terugkrijgt van jouw zorgverzekeraar. Aangeraden wordt om van tevoren contact op te nemen met je eigen zorgverzekeraar, zodat je vooraf goed weet welke kosten vergoed worden en welke kosten je zelf dient te betalen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een percentage van de factuur en je eigen risico). Meer informatie kan je vinden op contractvrijepsycholoog.nl

Situatie vanaf 01-01-2022
De nieuwe bekostiging van de GGZ heet vanaf 01-01-2022 het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties (o.a. intake-, diagnostiek-, behandelconsult).
In het zorgprestatiemodel stuur ik je maandelijks een rekening. Op je rekening staan alle zorgprestaties (bijvoorbeeld behandel- of diagnostiekconsulten) die die periode hebben plaatsgevonden.
In de oude bekostiging bepaalde de diagnose de prijs van de behandeling. In het zorgprestatiemodel bepaalt je zorgvraagtype in combinatie met de verkregen zorgprestaties de prijs. Om je zorgvraagtype te bepalen en vast te stellen in je dossier, zullen we samen een vragenlijst (HoNOS+: Health of the Nation Outcome Scales +) invullen. Op je rekening zie je je zorgvraagtype en de duur van de zorgprestaties die je hebt gehad terug.
Gedurende je behandeltraject kunnen we je zorgvraagtype opnieuw bepalen om verandering duidelijk te maken.
De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als je in die jaren nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat in rekening.

Meer informatie over de nieuwe bekostiging/het zorgprestatiemodel kunt u vinden op:
https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Situatie tot 31-12-2021
In de generalistische basis-GGZ wordt de behandeling geregistreerd in een prestatie die is gebaseerd op zorgzwaarte. Op basis van de (ernst) van de klachten en het behandelplan wordt de prestatie gekozen.

Prestatie Omschrijving Maximum NZa tarief
Basis GGZ Kort (BK; 294 min.) Lichte DSM stoornissen (tot 5 gesprekken) € 552,13
Basis GGZ Middel (BM; 495 min.) Matige DSM stoornissen (5 tot 8 gesprekken) € 885,01
Basis GGZ Intensief (BI; 750 min.) Ernstige DSM stoornissen (8 tot 12 gesprekken) € 1.434,96

Onder de behandelduur vallen zowel de directe behandeltijd (gesprekken, e-mailcontact, telefonisch contact) als de indirecte behandeltijd (verslaglegging, overleg met huisarts e.d.). De behandelduur die in de facturen terug te zien is kan dus afwijken van het aantal gesprekken.

Informatie over bekostiging in de specialistische GGZ en vergoedingen in de GGZ in het algemeen, vind je op NZa.nl.

Onvergoede zorg

Je kunt ervoor kiezen de zorg voor je kind of jezelf zelf te bekostigen. In dat geval kan je zonder een verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts zorg ontvangen. Je kunt in dat geval je factuur niet vergoed krijgen en er vindt geen gegevensuitwisseling plaats met de gemeente en/of verwijzer. De kosten zijn dan als volgt:

Omschrijving Duur Prijs
Telefonische kennismaking / aanmelding   Gratis
Intakegesprek zonder verslaglegging 60 min. € 95,-
Behandelsessie 60 min. (45 min. gesprek, 15 min. voorbereiding en verslaglegging) € 95,-
Overige activiteiten, waaronder verslaglegging voor ouders en/of derden   € 95,- per uur

Afspraak afzeggen / No show

Wanneer een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dan dien je deze afspraak altijd af te melden.
Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos afgemeld worden. Dit kan zowel via e-mail als telefonisch.
Indien een afspraak minder dan 24 uur van tevoren of niet wordt afgezegd, worden de kosten bij jezelf in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar, gemeente of een andere partij vergoed.